Gógyako - Értékészko - Könyvtárá - Andrássy


Látogató számlálás


Mai nap: 306 fő
Tegnap: 225 fő
A kívánt időszakban: - fő

Dátum (eleje):
Dátum (vége):

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0017

szechenyi-terv emblemaja

Ándréjelentkezési


Kidékámévo

Mit szeretsz legszívesebben olvasni?

életrajz - 2.7%
fantasztikus irodalom - 18.9%
kalandregény - 17.6%
klasszikus szépirodalom - 6.8%
krimi / detektívregény - 16.2%
sci-fi - 5.4%
szerelmes regény - 4.1%
thriller - 4.1%
történelmi regény - 9.5%
tudományos művek - 4.1%
versek - 0%
egyéb - 10.8%

Összes szavazat: 74
Le vote pour ce sondage est terminé à: június 30, 2015

Facebook

Katalogusi

webes katalógusészké felületo intrego találatongé intrego bibliográfiai szo télé iszkirin kodal szí. Káj rákhén sáj mángén, szo káj é lilá szí és rész lilá megjelenín vagy ná.

O rodipo sáj ávél pontosan szo dél szemponto vonoatkozovo (pontoso rodipo), vagy szo dász rodipészko feltételi jék lehetségeso találato lészké ánglunészá trubul hogy té egyezil (csonkolto rodipo).

O rodipo sáj vonatkozil csak lé bári lilá vagy szo káring léndé tartozil (vi Anaklitikában rodél)

Szo rodén szemponto po szako félo adato vonatkozil szo o Szirén rendszero kíjá dél.23 főadato sáj rodén (pl.: báricímo, szerzők, címszavak, ETO jelzetek stb), háj 102 specialis adatos sáj rákhén (pl.: bokolyi, tuladjonoso, pángipo stb.)

É rodopészko szemponto jék hávrészá ándo jék rodipo koratlanul ándé jék sáj ávén, szo kodi jelentil, hogy szo rodén adatlapo pé akár szodé mezővo sáj iszkirin ávri. Szo rodén szempontorá máskár léndé „háj” vagy o „vagy” logikai kapcsolatorá sáj dén.

Kánák rákhén jelenin é lilángé péngé adatorá, é leltáréngo számorá, szo o adotto példányi uzsilész szi-e, ha ávri té ingérdé é példányorá, szo szi léngo számorá szoszi és könyvtáraké káj sáj rakhén lé.

É intézményeszko káj sáj rodén felületo haj lészko szolgáltatási, informáciovorá:

Kon ginávél kátár lé könyvtárá sáj mángél jelszóvo. Té ná mángén jelszóvo, törzsszámorá sáj hasznin po interneto. Káring kodo té lén péngé uzsiléngo informáciovo, dúj (2) azonosotivo trubul té dén:

Kon ginávél lészko náv

Jelszóvorá vagy törzs számovorá

Szo léndé szí lilá, eredményként lén lé, háj kodo hogy kodál kanak pírén télé.

Káj lungyárén ángláljegyzin po interneto:

Káj lungyárén háj ángláljegyzin ándá kodálészko eseto kötelesoj lé návészá háj lé jelszovészá trubul té szikávél pé kon szi. Uzsilész kanak lén o információvo dosztály o náv háj o törzsszámo, de té mangél kon ginávél jelszóvo, atuncsi o náv háj o jelszóvo kötelesoj té dél.

Infomárcióvo:

É lilá ándé jék son csoportosítin.

Uzsilész szo szi lilá:

Oprál son o leltárészko számo, kodo hogy sáj lungyárén lész? (Po interneto jékfáj sáj lungyárén, ándi könyvtárá vi máj butivár), szo télé pírél vráma, és szerzővészko, címo.

Ángláljegyzetto lilá:

Kodál ánglájegyzettá lilá, szo ándi vráma pálpálé ingrén ándi könyvtárá háj páláléndé sáj zsál.

Po interneto szo saj lungyárén háj szo ánglál jegyzin numá atuncsi igényelin kon ginávél, té ná kámén lovéncá.

Lungyáripo:

Féri jékfáj sáj lungyárén po interneto.

Stélé putérdol listás áj választin ávri é lilivá. É listá lólé szinoncá dicsól kodán lilá szo nástig lungyárén. Szo sáj lungyárén lilá kodálégo szino kálój. Jékfárszá numá jék lil sáj választin háj szo sáj lungyárén, kánák máj but lilá lungyráén, atuncsi numá jéj-jék kotor sáj kérén. Szo ándi listá lungyárén lilá jékfárszá lóló kérgyon.

Ángláljegyzin:

Szo télé putérdol listán, ándá kodo sáj választin ávri szo ávrál jegyzin lilá. Ándi listá kodán lilá szi ándré, szo uzsilész szi. Jékfárszá jék lil sáj választin ávri háj sáj jegyzin ánglál. Szo ánglál jegyzin lilá szo uzsilész lén információvo kanak télé mangén jékfárszá ánglál ávén.

nfu