Tudás - Érték - Könyvtár - Andrássy


Látogató számlálás


Mai nap: 121 fő
Tegnap: 480 fő
A kívánt időszakban: - fő

Dátum (eleje):
Dátum (vége):

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0017

szechenyi-terv emblemaja

Belépés


Szavazás

Mit szeretsz legszívesebben olvasni?

életrajz - 2.7%
fantasztikus irodalom - 18.9%
kalandregény - 17.6%
klasszikus szépirodalom - 6.8%
krimi / detektívregény - 16.2%
sci-fi - 5.4%
szerelmes regény - 4.1%
thriller - 4.1%
történelmi regény - 9.5%
tudományos művek - 4.1%
versek - 0%
egyéb - 10.8%

Összes szavazat: 74
Le vote pour ce sondage est terminé à: június 30, 2015

Facebook

Könyvtárpedagógiai program

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárának pedagógiai programja az intézmény pedagógiai programjában, illetve a kerettantervek alapján kialakított helyi tantervben megfogalmazott célkitűzésekhez igazodik. Feladatának tekinti továbbá, hogy elősegítse az előbb említett dokumentumokban lévő kulcskompetenciák megvalósítását. A könyvtárhasználati órák, foglakozások, házi könyvtárhasználati és más tantárgyi versenyek megtartásával és az országos versenyeken (Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny) való részvétel támogatásával szeretnénk elősegíteni a diákok ismereteinek bővítését, készségeik, képességeik fejlesztését.

A NAT 2012 szerint a könyvtárak információforrásaikkal és szolgáltatásaikkal a tanulás, tanítás meghatározó tanulási forrásközpontjait, nyitott műhelyeit jelentik. Legfőbb célunk tehát, hogy a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtára is megfeleljen ezeknek a feltételeknek.

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el.[1]

Iskolánk az alábbi táblázat szerint építi be pedagógiai programjába a könyvtárhasználati, könyvtári informatikai ismereteket:

Ismeretek

9-10. évfolyam

11-12. évfolyam

Tantárgy

Óraszám

Tantárgy

Óraszám

Könyvtártípusok, információs intézmények

Könyvtári szolgáltatások

Információkeresés

Dokumentumtípusok, kézikönyvek

Forráskiválasztás

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás

Informatika

6

 

 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum adatbázisának bemutatása, használata

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

Segédkönyvek, kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban

 

 

Magyar nyelv és irodalom

1

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek, stb. vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából

 

 

Történelem

1

Tájékozódás különböző kultúrák művészetéről a történelmi, kultúrtörténeti összefüggések figyelembevételével, jegyzetek készítése, önálló dokumentum készítése a források megjelölésével, az idézés formai és etikai szabályainak betartásával

 

 

Művészetek

3

 

Összesen:

6

Összesen:

6

 

 


[1]51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. Informatika

nfu