Tudás - Érték - Könyvtár - Andrássy


Látogató számlálás


Mai nap: 120 fő
Tegnap: 480 fő
A kívánt időszakban: - fő

Dátum (eleje):
Dátum (vége):

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0017

szechenyi-terv emblemaja

Belépés


Szavazás

Mit szeretsz legszívesebben olvasni?

életrajz - 2.7%
fantasztikus irodalom - 18.9%
kalandregény - 17.6%
klasszikus szépirodalom - 6.8%
krimi / detektívregény - 16.2%
sci-fi - 5.4%
szerelmes regény - 4.1%
thriller - 4.1%
történelmi regény - 9.5%
tudományos művek - 4.1%
versek - 0%
egyéb - 10.8%

Összes szavazat: 74
Le vote pour ce sondage est terminé à: június 30, 2015

Facebook

Az iskolai könyvtár használati szabályzata

A könyvtár használóinak köre

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárát az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Báziskönyvtár lévén azonban a használói kör kibővül a város és a megye pedagógusaival és a leérettségizett tanulókkal. A könyvtár tehát korlátozottan nyilvános könyvtár.

A könyvtár használata

 1. Nyitva tartási időben vehető igénybe.
 2. Az állományt a könyvtárhasználóknak kötelességük megvédeni.
 3. A tanuló- és a munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
 4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele (kölcsönzés, helyben használat, Internet használat, témafigyelés) díjmentes.

A könyvtár szolgáltatásai

 1. Helybenhasználat (olvasóterem, Internet)
 2. Kölcsönzés
  • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros(ok) tudtával szabad kivinni. A kölcsönzésről a könyvtáros számítógépes nyilvántartást vezet.
  • A könyvtár állományából nem kölcsönözhető a kézikönyvtári állománytest, illetve csak egy-egy tanítási órára a szaktanár nevére vagy a könyvtár zárása és nyitása közötti időtartamra lehetséges.
  • A könyvtári dokumentumok (kivétel: kézikönyvtár, ingyenes tankönyvek) egy hónapra kölcsönözhetők. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni.
  • Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat a használónak pótolnia kell ugyanolyan példány leadásával vagy napi forgalmi értékben meg kell térítenie.
 3. Tájékoztatás, témafigyelés, irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése.
 4. A könyvtárban tartott tanítási órák, foglalkozások szervezése, előkészítése.
 5. Könyvtárismereti órák megtartása, könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Szaktantermi és kollégiumi letétek telepítése

A letéti állományt a munkaközösségek vezetői, a megbízott tanárok vagy a kollégiumvezető veszik át, és ők felelnek anyagilag és erkölcsileg az átvett dokumentumokért. A letéti állomány nem kölcsönözhető, csak a tanítási órán használható.

Általános szabályok

A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes magatartást.

A könyvtárban tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

A könyvtárban nyomtatási lehetőség nincsen. (a nyomtatót csak a könyvtárosok használhatják könyvtári célokra).

nfu